logo圖片

網站地圖

字級設定


 現在位置:  首頁 / 四年級 

四年級

首頁 列表
點擊 複製連結 開新視窗 分享至Facebook平台 開新視窗 分享至LINE 開新視窗 分享至twitter平台

四年甲班

 

鄒枝宜四年級甲國數

https://classroom.google.com/c/Mzg0MzY1Mzc0MzY3?cjc=sfi4l5i

 

周怡然四年級甲社會

https://classroom.google.com/c/MzgyMjI5NTM4NDQ1?cjc=ubsfle7

 

許郁芳四年級甲閱讀

https://meet.google.com/jcw-otgz-nsq

 

李慈玟四年級甲英語

https://classroom.google.com/c/MzgzMDI0MTg5ODA1?cjc=majfzfb

 

管芳苓四年級甲鄉土語言

https://classroom.google.com/c/MzgzMDQ0OTA3MTk0?cjc=fwrriqj

 

楊惠均四年級甲音樂

https://classroom.google.com/c/MjI2NTEwMTIyMjEw?cjc=kfs7six

 

劉學淵四年級甲自然

https://classroom.google.com/c/NTQ0OTUwNTg2MTQ2?cjc=ho73m2e

 

劉學淵 電腦

https://classroom.google.com/c/NTQ0OTUwNTU2NTU0?cjc=n37km7t


四年乙班

王昭倫四年級乙國.數.健康

https://meet.google.com/nps-ibew-cwg?authuser=0&pli=1

 

周怡然四年級乙社會

https://classroom.google.com/c/MzgyMjI5NTM4NDcz?cjc=ibwjtec

 

許郁芳四年級乙閱讀

https://meet.google.com/szz-nfrg-xpa

 

李慈玟四年級乙英語

https://classroom.google.com/c/MzgzMDI0MjU2NDk5?cjc=hh3r6gy

 

徐華謙四年級乙自然

https://classroom.google.com/c/NDk4Mzc0NzM1NTAx?cjc=h337edz

 

楊惠均四年級乙音樂

https://classroom.google.com/c/MjI2NTEwMTIyMjU5?cjc=onlv5ni

 

管芳苓鄉土語言

https://classroom.google.com/c/MzgzMDQ0OTA3MTk0?cjc=fwrriqj

 

劉學淵 電腦

https://classroom.google.com/c/NTQ0OTUwNTU2NTU0?cjc=n37km7t

 

 

四年丙班

李易珊四年級丙國數

https://classroom.google.com/c/MzgzMTAwMDAyNDY0?cjc=4hzf6cb

 

周怡然四年級丙社會

https://classroom.google.com/c/MzgyMjMwMDY4NDc5?cjc=ma6r4qv

 

謝婉琳四年級丙自然

https://classroom.google.com/c/MzYyMjA5NjEwODQw?cjc=aeu4ehr

 

李慈玟四年級丙英語

https://classroom.google.com/c/MzgzMDI0MjU2NTMz?cjc=habtunh

 

許郁芳四年級丙閱讀

https://meet.google.com/vaz-fgof-ycb

 

楊惠均四年級丙音樂

https://classroom.google.com/c/MjI2NTEwMTIyMjg4?cjc=lnko3ma

 

管芳苓鄉土語言

https://classroom.google.com/c/MzgzMDQ0OTA3MTk0?cjc=fwrriqj

 

劉學淵 電腦

https://classroom.google.com/c/NTQ0OTUwNTU2NTU0?cjc=n37km7t地 址:苗栗縣苗栗市福星里啟賢街61號 總機:037-260466 260164 傳真:037-271318
MOE:905-00050 IPOX:070-970-0050 網站維護:PO-WEN LO
最後更新時間:2023-06-07
回頂端