logo圖片

網站地圖

字級設定


 現在位置:  首頁 / 六年級 

六年級

首頁 列表
點擊 複製連結 開新視窗 分享至Facebook平台 開新視窗 分享至LINE 開新視窗 分享至twitter平台

六年甲班

 

侯晴文 國數綜健

https://classroom.google.com/c/MzgyODEyNjcxNzA4

 

許郁芳 閱讀

https://meet.google.com/cfb-jdmd-xbz

 

林文彬 自然

https://classroom.google.com/c/Mzg0Mzc2NzY3NTMw?cjc=bv5a62u

 

黃鈺甯 社會

https://classroom.google.com/c/MzgyODUyNDI5MTk2?cjc=uf4m6ka

 

李慈玟 英語

https://classroom.google.com/c/MzgzMDI0MjU2NTY3?cjc=d5hpnlu

 

管芳苓 鄉土語言

https://classroom.google.com/c/MzgzMDQ0OTEwOTY2?cjc=4wfz5bb

 

楊惠均 音樂

https://classroom.google.com/c/MzgxOTA5NDk1OTgw?cjc=7i23kxr

周怡然 資訊

https://classroom.google.com/c/NTQ0NzMxMDA5MzQ4?cjc=ivkllzf

 

 

 

六年乙班

方凱溱 國語、數學、健康、綜合

https://classroom.google.com/c/NTQ0Mzc0NjE1NDcz?cjc=qv3k3iw

 

林文彬 自然

https://classroom.google.com/c/MzgyNDU1Nzk4MDEx?cjc=dmoudcp

 

黃鈺甯 社會

https://classroom.google.com/c/MzgyODUyNDI5MjE5?cjc=abdwwnm

 

李慈玟 英語

https://classroom.google.com/c/MzgzMDI0MjU2NjAz?cjc=siugywl

 

許郁芳 閱讀

https://meet.google.com/xtr-fxsr-nyr

 

楊惠均 音樂

https://classroom.google.com/c/MzgxOTA4NTE5NTEx?cjc=36joh4f

 

周怡然 資訊
https://classroom.google.com/c/NTQ0NzMxNzM1ODE4?cjc=lvxt5sl

 

 

管芳苓鄉土語言

https://classroom.google.com/c/MzgzMDQ0OTEwOTY2?cjc=4wfz5bb

六年丙班

周子瑄 國語

https://classroom.google.com/c/NTA3MzMwMDg4MzY3?cjc=5qt3agb

 

周子瑄 數學

https://classroom.google.com/c/NTQ0Nzc4NjQwNTU0?cjc=7xwdmci

 

許郁芳 閱讀

https://meet.google.com/tmf-hftx-kgc

 

林文彬 自然

https://classroom.google.com/c/MzgyNDU1Nzk4MTY3?cjc=4ogdjuc

 

周子瑄 美勞

https://classroom.google.com/c/NTQ0Nzc4OTExOTIy?cjc=anapuu2

 

周子瑄 綜合/講堂

https://classroom.google.com/c/NTI2OTE5NDExNTI4?cjc=4dpnhbr

 

黃鈺甯 社會

https://classroom.google.com/c/MzgyODUyNDI5MjM4?cjc=ortctrb

 

李慈玟 英語

https://classroom.google.com/c/MzgzMDI0MjU2NjIw?cjc=dmxpanz

 

楊惠均 音樂

https://classroom.google.com/c/MzgxOTA4ODY5Nzg5?cjc=4ersne7

 

周怡然 資訊

https://classroom.google.com/c/NDk4MTAwNzM5ODMx?cjc=3phx74n

 

管芳苓鄉土語言

https://classroom.google.com/c/MzgzMDQ0OTEwOTY2?cjc=4wfz5bb

 地 址:苗栗縣苗栗市福星里啟賢街61號 總機:037-260466 260164 傳真:037-271318
MOE:905-00050 IPOX:070-970-0050 網站維護:PO-WEN LO
最後更新時間:2024-03-04
回頂端